Hebbian Theory

Why Trust Techopedia

What Does Hebbian Theory Mean?

Hebbian theory is a theoretical type of cell activation model in artificial neural networks that assesses the concept of “synaptic plasticity” or dynamic strengthening or weakening of synapses over time according to input factors.

Advertisements

Hebbian theory is also known as Hebbian learning, Hebb’s rule or Hebb’s postulate.

Techopedia Explains Hebbian Theory

Hebbian theory is named after Donald Hebb, a neuroscientist from Nova Scotia who wrote “The Organization of Behavior” in 1949, which has been part of the basis for the development of artificial neural networks.

In modern artificial neural networks, algorithms can update weights of neural connections. Professionals sometimes talk about “Hebb’s rule” that describes how these connections work and how they change. Part of the appeal of Hebbian theory is the idea that by changing neural weights and associations, engineers can get different results out of sophisticated artificial neural networks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…