Least Mean Square Algorithm

Why Trust Techopedia

What Does Least Mean Square Algorithm Mean?

The least mean square (LMS) algorithm is a type of filter used in machine learning that uses stochastic gradient descent in sophisticated ways – professionals describe it as an adaptive filter that helps to deal with signal processing in various ways.

Advertisements

Techopedia Explains Least Mean Square Algorithm

The least mean square algorithm uses a technique called “method of steepest descent” and continuously estimates results by updating filter weights. Through the principle of algorithm convergence, the least mean square algorithm provides particular learning curves useful in machine learning theory and implementation. Many of these ideas are part of dedicated work on refining machine learning models, matching inputs to outputs, making training and test processes more effective, and generally pursuing “convergence” where the iterative learning process resolves into a coherent final result instead of getting off track.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…