Competitive Learning

Why Trust Techopedia

What Does Competitive Learning Mean?

Competitive learning is a type of unsupervised learning model used in machine learning and artificial intelligence systems. Some of the interesting new formats of machine learning projects are partially based on competitive learning include self-organizing component neural networks. That makes this an integral idea in the machine learning community.

Advertisements

Techopedia Explains Competitive Learning

In a competitive learning model, there are hierarchical sets of units in the network with inhibitory and excitatory connections. The excitatory connections are between individual layers and the inhibitory connections are between units in layered clusters. Units in a cluster are either active or inactive.

Scientists explain that the configuration of active units represents an input pattern to be sent to the next level. In processes like vector quantization, professionals can see the principles of competitive learning at work. Competitive learning also exists alongside other learning models such as ensemble learning, where more than one learning unit works together in a dedicated effort toward a result.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…