Denoising Autoencoder

Why Trust Techopedia

What Does Denoising Autoencoder Mean?

A denoising autoencoder is a specific type of autoencoder, which is generally classed as a type of deep neural network. The denoising autoencoder gets trained to use a hidden layer to reconstruct a particular model based on its inputs.

Advertisements

Techopedia Explains Denoising Autoencoder

In general, autoencoders work on the premise of reconstructing their inputs. Autoencoders are generally unsupervised machine learning programs deriving results from unstructured data.

To achieve this equilibrium of matching target outputs to inputs, denoising autoencoders accomplish this goal in a specific way – the program takes in a corrupted version of some model, and tries to reconstruct a clean model through the use of denoising techniques. Engineers may apply noise in a particular amount as a percentage of the model and try to force the hidden layer to work from the corrupted version to produce a clean version. Denoising autoencoders can also be stacked on each other to provide iterative learning toward this key goal.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…