Clean Boot

Why Trust Techopedia

What Does Clean Boot Mean?

Clean boot is the process of starting a computer system with only the most essential files and services required by the operating system. It is a leaner approach to booting a computer that requires that at least the startup services and device drivers be loaded.

Advertisements

Techopedia Explains Clean Boot

Clean boot is primarily a troubleshooting technique used to identify and resolve performance issues within the booting process, including software conflicts, error messages and more. Typically in a clean boot the usual functionality, appearance, device support and other optional features might be restricted. This is done to help the system administrator diagnose and identify the problem within each component. When the issue is resolved, the computer can be rebooted again to restore all features and functionality to a normal operating environment.

In a Windows operating system, the system configuration utility (MSCONFIG) is used to select and initiate a clean boot process.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…