Clean Install

Why Trust Techopedia

What Does Clean Install Mean?

A clean install refers to the installation of a software package where the previous version is completely deleted. The alternative to a clean install is an upgrade, where portions of the original software remain and are not removed.

Advertisements

Techopedia Explains Clean Install

Doing a clean install of an operating system (OS) implies formatting the hard drive. This means that all partition data will be lost and all data must be backed up to an external device. The process is to then to do the install, reinstall all applications and copy back all data.

Because this process can be time consuming, it is a subjective judgment call whether the extra time is worth it. In theory, there should not be a problem with upgrades. In practice, clean installs may be the only way to get an install to work.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…