Command Language

Why Trust Techopedia

What Does Command Language Mean?

A command language is a type of interpreted language using a
command line structure. Command languages are typically not compiled but are
interpreted on the fly. A prominent example is the MS-DOS computer system that
controlled earlier personal computers where a command line structure was used
to generate user-driven processes.

Advertisements

Techopedia Explains Command Language

Command languages have many uses in computer science and the
administration of operating systems. They often serve to provide immediate
responses to end-user events. For example, a command language for batch
processing has specific commands that help to organize and manipulate
files. Command languages can be clear-cut ways to implement a set of
instructions that might not need the power of a fully compiled, object-oriented
language for them to function well.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…