NeuroEvolution of Augmenting Topologies

Why Trust Techopedia

What Does NeuroEvolution of Augmenting Topologies Mean?

NeuroEvolution of Augmenting Topologies or NEAT is often described as a genetic solution for improving neural networks. The NEAT concept can be used to provide a new model for selecting typologies for a neural network and for initializing weights.

Advertisements

Techopedia Explains NeuroEvolution of Augmenting Topologies

The idea with NEAT is that networks start small and simple, and then complexify as they evolve. Specifically, NEAT alters the weighting parameters and the network structure, and uses the principle of species evolution to promote innovation in the process.

Experts point out that as an automation procedure, NEAT provides a radically new way of defining topology, since traditionally, engineers who utilized a particular topology in the network simply learned about input weights through training data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…