Virtual Reality Locomotion

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Reality Locomotion Mean?

Virtual reality locomotion, or VR locomotion, refers to techniques and technologies that allow users to move within a virtual reality environment. A wide spectrum of VR locomotion methods and processes enables better user experience and more capable interaction with VR systems.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual Reality Locomotion

While it's necessary to consider VR locomotion for many virtual reality landscapes, it's also somewhat problematic. Experts point out that because of the very intricate human anatomy that detects our motion through sight as well as internal gyroscopes, any VR locomotion that's not completely designed according to this human anatomy leads to “VR sickness” where the user experiences a discrepancy in vision and body signals.

For that reason, lots of the most effective VR locomotion involves shortcuts. Some call this teleporting. Instead of trying to completely imitate human movement in the grid, the VR locomotion strategy will involve passive methods to move the user through the landscape, without the user actually walking or taking physical actions like they would in a real 3D environment.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…