Control Program For Microcomputers

Why Trust Techopedia

What Does Control Program For Microcomputers Mean?

Control Program for Microcomputers (CP/M) was an operating system designed for Intel 8080 and 8085 family of processors. It was developed by Gary Kildall and was published under his organization, Digital Research Inc., in the mid-1970s.

Advertisements

Control Program for Microcomputers may also be known as Control Program/Monitor.

Techopedia Explains Control Program For Microcomputers

Control Program for Microcomputers was initially designed to work on eight-bit processors and provided only 64 KB of memory. It was the first operating system that introduced the Basic Input Output System (BIOS), which made it compatible with different hardware platforms.

Besides BIOS, CP/M included Basic Disk Operating System (BDOS) and Control Command Processor (CCP). The CCP enabled CP/M to provide results of the input on the monitor taken from the keyboard, whereas BDOS was used for tasks such as file opening/closing, printing, etc. Also, CP/M supported most applications at that time including WordStar and dBase.

Although it was considered a pioneer in operating systems for general computers, CP/M gained much hype when its parent organization declined IBM’s proposal to license the OS for IBM PCs.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…