Low-Code/No-Code Development

Why Trust Techopedia

What Does Low-Code/No-Code Development Mean?

Low-code/no-code (LCNC) development refers to an environment where visual drag-and-drop applications or similar tools allow individuals and teams to program applications without a lot of linear coding. These types of systems help the IT world to deal with a lack of skilled developers and streamline the emergence of new applications and interfaces.

Advertisements

Techopedia Explains Low-Code/No-Code Development

For example, a traditional way of creating a smartphone application involved a skilled professional engineer writing code. With low-code/no-code environments, virtual studios make it easier for less skilled programmers to simply choose visual icons and components of an application and drop them into the model. Like some studios for object-oriented languages like Microsoft Visual Basic, the studio environment alleviates a lot of the line-by-line coding requirements by offering a type of plug-and-play design philosophy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…