Machine Intelligence

Why Trust Techopedia

What Does Machine Intelligence Mean?

Machine intelligence is an umbrella term that's used to describe the accuracy of a machine learning (ML), deep learning (DL) or classical algorithm output.

Advertisements

In business-to-business (B2B) marketing, the term is also being used to describe a growing market segment for information technology (IT) vendors who specialize in machine learning and artificial intelligence as a service (MLaaS and AIaaS).

Techopedia Explains Machine Intelligence

To understand machine intelligence better, it is good to look at this term within the context of two other terms that are proliferating in today’s tech world – “artificial intelligence” and “machine learning.” Artificial intelligence is composed of systems that allow computers to imitate human cognitive processes or perform tasks that used to be done by humans. Machine learning is defined as systems that enable a computer system to learn from inputs, rather than being directed only by linear programming.

In this context, another way to explain “machine intelligence” is that through a basis of machine learning and artificial intelligence, the machine learns to work proactively. Theoretically, if a machine learns to extract various kinds of data to put together its own processes and arrive at its own conclusions, you could say that that constitutes machine intelligence based on both machine learning and artificial intelligence functionalities.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…