Common Public Radio Interface

Why Trust Techopedia

What Does Common Public Radio Interface Mean?

Common Public Radio Interface (CPRI) is an evolving specification being worked on by a collection of OEM manufacturers in telecom. It involves the use of baseband units and remote radio units that communicate with each other. By separating the base frequency band and the radio frequency band, CPRI achieves a “fronthaul” setup that can deliver specific benefits in telecommunications.

Advertisements

Techopedia Explains Common Public Radio Interface

CPRI is helpful in providing base station manufacturers with a single common protocol and allows them to more adequately build systems where the head unit is in a more convenient location. CPRI specifications are also open to public input. As an evolving standard, CPRI has applications to a 5G telecommunications system, and may be useful in developing future telecom interfaces.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…