Mimikatz

Why Trust Techopedia

What Does Mimikatz Mean?

Mimikatz is an open-source application that allows users to manipulate authentication credentials in Windows systems. Created to work as a proof of concept tool for Windows security, Mimikatz has been used by hackers to compromise many different types of systems.

Advertisements

Techopedia Explains Mimikatz

As an application with the ability to store credentials, Mimikatz can be used to steal authentication credentials and create illegitimate privileges. Common types of Mimikatz attacks include pass-the-hash attacks, where hackers get control of hash strings to crack passwords; pass-the-ticket attacks where Mimikatz users abuse Kerberos tickets; and golden or silver ticket attacks, in which the hacker, again through the abuse of Kerberos credentials, gets wide-ranging access to many parts of a system.

Mimikatz is a tool that views and saves Kerberos credentials, so it can be used fraudulently as an access tool. Essentially, the hacker is obtaining authentication credentials and data that will be used to infiltrate systems through the use of this open-source storage application.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…