Reverse Brute-Force Attack

Why Trust Techopedia

What Does Reverse Brute-Force Attack Mean?

A reverse brute force attack happens when a hacker or black hat party tries to reverse engineer some security or protection process through utilizing a secondary key or piece of data. It’s the reverse of a conventional brute force attack, which generally seeks to “crack” an account through brute force work on a password or similar key.

Advertisements

Techopedia Explains Reverse Brute-Force Attack

To understand the reverse brute force attack, let’s look at what a normal brute force attack consists of.

In a traditional brute force attack, the hacker has an important primary key — an account identifier or some other piece of information. All that he or she needs is the password or encryption key in order to enter systems and wreak havoc.

Traditional brute force attacks, then, focus on decryption and code-breaking software that will simply force discovery through big data analysis or other automated methods. Brute force attacks are contrasted with other kinds of attacks where hackers may use social engineering or phishing schemes to actually get the password in question. A good example of a brute force attack is an algorithm that would identify usable credit card numbers attached to specific names or identifiers.

With that in mind, the reverse brute force attack is where the hacker has that password or key, but needs the original identifier, such as a username or account number.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…