Matplotlib

Why Trust Techopedia

What Does Matplotlib Mean?

Matplotlib is a plotting library available for the Python programming language as a component of NumPy, a big data numerical handling resource. Matplotlib uses an object oriented API to embed plots in Python applications.

Advertisements

Techopedia Explains Matplotlib

Since Python is widely used in machine learning, resources like NumPy and matplotlib are often useful in modeling machine learning technologies. The idea is that programmers access these libraries for key tasks inside of a broader Python environment, and integrate the results with all of the other elements and features of a machine learning program, a neural network or some other advanced machine. The utility of NumPy and matplotlib have to do with numbers — the utility of matplotlib specifically has to do with visual plotting tools. So in a sense, these resources are more analytical than generative. However, all of this infrastructure works together to allow the machine learning programs to produce results that are useful to human handlers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…