SAS

Why Trust Techopedia

What Does SAS Mean?

SAS (Statistical Analysis System) is a programming language for statistical analysis that is useful in various fields and industries for data mining and related data handling. It provides results related to multivariate analysis, predictive analytics and more.

Advertisements

Techopedia Explains SAS

SAS is a generally useful statistical set of applications that helps with various kinds of analysis. In multivariate analysis, SAS can provide focus for analyzing comparisons of large numbers of variables to reach insights and sort through the “noise” of big data. In predictive analytics, SAS can take large amounts of information and build predictive models. It is useful for business intelligence and other purposes.

However, in some specific areas, other software packages are widely used for statistics — for example, in sociology and related disciplines, it is more common to use SPSS for statistical analysis than it is to use SAS. That makes SAS somewhat more focused on enterprise, raw scientific data or machine learning and generative AI results.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…