Radiosity

Why Trust Techopedia

What Does Radiosity Mean?

Radiosity is a term for a particular algorithm set that helps to mimic the diffusion of light or natural illumination processes. It is a general improvement on computer graphics rendering which was previously done with direct illumination algorithms.

Advertisements

Techopedia Explains Radiosity

What radiosity does is essentially provide a more sophisticated illumination design in graphics rendering that reflects blurred edges, shadows and what is called a “shadow umbra.” This effect is visible in the shading and gradations of flat illuminated spaces where light gradually filters out and where light is radiated in elaborate ways with blurred edging and other features. This enhances what developers are able to do in computer graphics without manual adjustment.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…