Network Transparency

Why Trust Techopedia

What Does Network Transparency Mean?

Network transparency is the process of sending or accessing data over a network in such a way that the information is not visible to users communicating with a local or remote host, system, network or software. It can provide remote data and computing resources to a local user without providing intermediate network information.

Advertisements

Techopedia Explains Network Transparency

Network transparency facilitates the efficient delivery of remote data and services to local users. In a transparent network, the remote resource accessed by a user is hosted on another network and has several intermediate networks before reaching the exact data/resource. However, users are only presented with the local or host network; all other networks are invisible.

For example, cloud drive is an application that appears and functions as a local computer drive but is actually hosted on a cloud provider’s infrastructure. The data passes several networks of intermediate Internet service providers (ISP) and local network service providers (NSP) before it may be accessed or stored on the vendor’s managed storage drive.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…