Confusion Matrix

Why Trust Techopedia

What Does Confusion Matrix Mean?

A confusion matrix is a type of table construct that plays a specific role in machine learning and related engineering. It helps to show the prediction and recall in a system where the values of the test data are known.

Advertisements

Techopedia Explains Confusion Matrix

Typically, a confusion matrix treats a binary process of classification. The resulting table is composed of two rows and two columns, filled with four values – true positives, false positives, true negatives and false negatives.

In the confusion matrix, a true positive exists where observation is positive with a positive prediction. A false positive exists where observation is negative, with a positive prediction. A true negative exists where observation is negative with negative prediction, and a false negative indicates a positive observation with a negative prediction.

Assorted equations then show how to calculate accuracy and precision for a given project. Many confusion matrix projects will utilize tools like Python SciKit or Numpy or others.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…