Data Brokering

Why Trust Techopedia

What Does Data Brokering Mean?

Data brokering refers to the practice of obtaining information on users, aggregating it, and enhancing it to provide to clients or customers. Over 4,000 data brokering companies are at work worldwide collecting and analyzing consumer data.

Advertisements

Techopedia Explains Data Brokering

Data brokering as a practice has become much more valuable with the implementation of new technologies including the cloud, software as a service (SaaS) and Internet of Things (IoT). With much more information available, there's a need for companies to manage dedicated brokering services — not just to collect and consolidate data from various sources, but to clean it, or enrich it or make it consistent and more universally useful to third parties.

At the same time, data brokering raises all sorts of questions about privacy and security, especially in light of new guidelines and laws like the European GDPR.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…