Operator

Why Trust Techopedia

What Does Operator Mean?

An operator, in computer programing, is a symbol that usually represents an action or process. These symbols were adapted from mathematics and logic. An operator is capable of manipulating a certain value or operand.

Advertisements

Operators are the backbone of any program and they are used for everything from very simple functions like counting to complex algorithms like security encryption.

Techopedia Explains Operator

There are several classifications of operators and each of them can have one or more operands, a specific data that is to be manipulated.

  • Assignment Operator: This refers to the "=" (equals) sign and assigns a variable. A variable is the framework of the information.
  • Arithmetic Operators: These include "+" (addition), "-" (subtraction), "*" (multiplication), "/" (division), "" (integer division), "Mod" (Modulo) and "^" (exponentiation).
  • Boolean Operators: These make use of "And" (logical conjunction), "AndAlso" (short circuit And), "OrElse" (short circuit Or), "Or" (logical inclusion), "Not" (negation) and "Xor" (logical inclusion). These symbols are also known as logical operators.
  • Relational Operators: These include ">" (greater than), "<" (lesser than), ">=" (greater than or equal to), "<=" (lesser than or equal to), "==" (equal to), "<>" (not equal to), and "Is" (comparing references). These symbols are used to evaluate variables.
  • Bitwise Operators: These are used in manipulating bits of a binary value and are not always used in programming. These include the symbols "Not" (bitwise negation), "Xor" (bitwise exclusive or), "And" (bitwise and), and "Or" (bitwise or).
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…