Social Customer Relationship Management

Why Trust Techopedia

What Does Social Customer Relationship Management Mean?

Social customer relationship management (social CRM) refers to the use of social media and social media techniques to engage a business’s customer base. Social CRM is seen as a customer-centric approach to providing service and product support, raising brand awareness, marketing products and creating a community. The interaction with the customer via social CRM is believed to help companies more clearly understand customer needs and deliver superior products and services.

Advertisements

Techopedia Explains Social Customer Relationship Management

Social CRM is still more of a buzzword than a concrete concept. It is seen as the next step in the evolution of social media marketing where, instead of simply focusing on sales, a company can engage the customer and get direct feedback that will improve the business. As customers see their feedback implemented by the company, they will feel more strongly about the product or service, thus becoming brand advocates for the company.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…