Microcontroller

Why Trust Techopedia

What Does Microcontroller Mean?

A microcontroller is a computer present in a single integrated circuit which is dedicated to perform one task and execute one specific application.

Advertisements

It contains memory, programmable input/output peripherals as well a processor. Microcontrollers are mostly designed for embedded applications and are heavily used in automatically controlled electronic devices such as cellphones, cameras, microwave ovens, washing machines, etc.

Techopedia Explains Microcontroller

Features of a microcontroller:

  • Far more economical to control electronic devices and processes as the size and cost involved is comparatively less than other methods.
  • Operating at a low clock rate frequency, usually use four bit words and are designed for low power consumption.
  • Architecture varies greatly with respect to purpose from general to specific, and with respect to microprocessor, ROM, RAM or I/O functions.
  • Has a dedicated input device and often has a display for output.
  • Usually embedded in other equipment and are used to control features or actions of the equipment.
  • Program used by microcontroller is stored in ROM.
  • Used in situations where limited computing functions are needed
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…