Remanufactured Cartridge

Why Trust Techopedia

What Does Remanufactured Cartridge Mean?

A remanufactured cartridge is a printing cartridge that has been used and then recycled for further use. Remanufacturing is a lot like the refurbishing process for hardware, where factory-direct products are returned to the facility after use and re-engineered to provide factory-direct levels of quality.

Advertisements

Techopedia Explains Remanufactured Cartridge

The need for remanufactured cartridges and other alternatives comes out of the unusual pricing and market realities around printers and ink or, in inkjet printing, toner. Consumers have noticed relatively low prices for printer hardware, along with extremely high prices for ink or toner. As a result, finding or buying less expensive alternatives for ink and toner has become a paramount part of managing print processes. Whereas businesses can order in bulk, individual consumers have to look for alternatives on the market. Remanufactured cartridges can provide such an alternative, and some local shops may fill remanufactured cartridges with ink or toner on site rather than sell cartridges direct from the factory.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…