Heisenbug

Why Trust Techopedia

What Does Heisenbug Mean?

Heisenbug is a software bug that changes or alters its behavior when it’s being observed or undergoes isolation. Heisenbug can refer to any software bug with unusual behavior, particularly when its operation appears to disappear or change when it is being studied or worked on by a software program or debugger application.

Advertisements

Techopedia Explains Heisenbug

The name of this bug is derived from a quantum physics law conceived by Werner Heisenberg, who found that human observation can have an effect on small particles, which can make their behavior seem unpredictable and studying them difficult. Heisenbugs are known to display very unpredictable behavior. Any attempt to debug or recreate a Heisenbug can make the bug disappear. Typically, a Heisenbug occurs as a result of uninitialized code in memory, where each function related with that value might act unusually.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…