Primitive

Why Trust Techopedia

What Does Primitive Mean?

Primitive is the simplest type of programming language item. It may also refer to the smallest processing unit accessible by a programmer.

Advertisements

In a high-level programming language, discrete statements and primitive data types perform a single operation or signify a single data item. Primitives are used to create more complex pieces of code.

Primitive types are also known as built-in types or basic types.

Techopedia Explains Primitive

Primitive types are basic programming language building blocks. Primitive types may or may not have a one-to-one relationship with computer memory objects and are the fastest existing language constructs. A programmer combines primitives to create more complex operations, such as functions, procedures and methods.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…