Advanced Business Application Programming

Why Trust Techopedia

What Does Advanced Business Application Programming Mean?

Advanced business application programming (ABAP) is a 4GL application-specific programming language developed in the 1980s by the German software company SAP. The syntax of ABAP is somewhat similar to COBOL. ABAP was and remains the programming language for the development and modification of SAP applications.

Advertisements

The widely installed R/3 system was first released by SAP in 1992 and developed in ABAP.

In 1999, SAP released an object oriented extension to ABAP, which denoted ABAP objects. In 2004, SAP introduced its current development environment called NetWeaver, which supports both ABAP and Java.

Translated from German, ABAP stands for Allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor which means “generic report preparation process.”

Techopedia Explains Advanced Business Application Programming

ABAP programs reside in the SAP database and are edited using the ABAP Workbench tools. They are compiled, debugged and run within the context of the SAP basis component, which is typically implemented as part of the SAP Web application server.

ABAP programs can be categorized into reports and module tools. The term “report” is freely used to denote programs that manipulate data in a list-oriented manner.

SAP customers can create custom reports and user interfaces using the ABAP programming language. ABAP is easy to learn for programmers, less so for non-programmers. Programmers learning ABAP are assumed to have working knowledge of relational database design and object oriented programming concepts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…