Visual C++

Why Trust Techopedia

What Does Visual C++ Mean?

Visual C++ is part of the general "C suite" of programming languages often used for many different types of development projects. The full name of the product is Microsoft Visual C++, which is sometimes abbreviated as MSVC or VC++.

Advertisements

Techopedia Explains Visual C++

Microsoft calls Visual C++ an integrated development environment (IDE) tool to complement C, C++ and C++/CLI programming. It is a commercial software with a free version available. Visual C++ contains various code base handling tools and development tools for use with the Microsoft Windows application programming interfaces (APIs) and the Microsoft .NET platform.

Like other similar programming language products, Visual C++ includes runtime packages and libraries for creating different compilations of function calls, procedures and other code elements that work within integrated software environments.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…