Assembler

Why Trust Techopedia

What Does Assembler Mean?

An assembler is a type of computer program that interprets software programs written in assembly language into machine language, code and instructions that can be executed by a computer.

Advertisements

An assembler enables software and application developers to access, operate and manage a computer’s hardware architecture and components.

An assembler is sometimes referred to as the compiler of assembly language. It also provides the services of an interpreter.

Techopedia Explains Assembler

An assembler primarily serves as the bridge between symbolically coded instructions written in assembly language and the computer processor, memory and other computational components. An assembler works by assembling and converting the source code of assembly language into object code or an object file that constitutes a stream of zeros and ones of machine code, which are directly executable by the processor.

Assemblers are classified based on the number of times it takes them to read the source code before translating it; there are both single-pass and multi-pass assemblers. Moreover, some high-end assemblers provide enhanced functionality by enabling the use of control statements, data abstraction services and providing support for object-oriented programming structures.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…