Mandatory Access Control

Why Trust Techopedia

What Does Mandatory Access Control Mean?

Mandatory Access Control (MAC) is is a set of security policies constrained according to system classification, configuration and authentication. MAC policy management and settings are established in one secure network and limited to system administrators.

Advertisements

MAC defines and ensures a centralized enforcement of confidential security policy parameters.

Techopedia Explains Mandatory Access Control

For best practices, MAC policy decisions are based on network configuration. In contrast, certain operating systems (OS) enable limited Discretionary Access Control (DAC).

MAC advantages and disadvantages depend on organizational requirements, as follows:

  • MAC provides tighter security because only a system administrator may access or alter controls.
  • MAC policies reduce security errors.
  • MAC enforced operating systems (OS) delineate and label incoming application data, which creates a specialized external application access control policy.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…