Remote Access Trojan

Why Trust Techopedia

What Does Remote Access Trojan Mean?

A remote access Trojan (RAT) is a program used by the intruders to take complete control of the victim’s computer for the purpose of performing various malicious activities. Unlike viruses and worms, RATs can exist well before detection and even remain after removal. They operate in a stealth mode and are usually rather small so as to avoid detection.

Advertisements

Techopedia Explains Remote Access Trojan

A RAT’s installation mechanism is usually attached to a legitimate program. RATs are commonly hidden within games or other small programs, as well as in email attachments that users download. Imposters are able to customize RAT features, such as when and where to launch the Trojan. Intruders eventually trigger the server program on the victim’s computer. Then, the RAT runs invisibly on the victim’s computer and allows the intruder to gain remote access and control of the infected computer.

Two of the most popular RATs are Sub Seven and Back Orifice. The Cult of the Dead Cow created Back Orifice in 1998 and released it under the GNU General Public License.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…