Security Information Management

Why Trust Techopedia

What Does Security Information Management Mean?

Security information management (SIM) is software that automates the collection of event log data from security devices such as firewalls, proxy servers, intrusion detection systems and anti-virus software. This data is then translated into correlated and simplified formats.

Advertisements

SIM products are software agents that communicate with a centralized server, acting as a security console and sending the server information about security-related events. The SIM displays reports, charts and graphs of this information.

Techopedia Explains Security Information Management

SIM also functions as a security event management (SEM) tool. This is an automated tool used on enterprise data networks to centralize the storage and interpretation of logs and events generated by other network software. The software agents can add in local filters to lessen and control the data sent to the server. Security is usually monitored by an administrator, who reviews information and responds to any alerts that are issued. The data that is sent to the server to be associated and examined is translated into a common form, usually XML.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…