Transport Layer Security

Why Trust Techopedia

What Does Transport Layer Security Mean?

Transport layer security (TLS) is a protocol that provides communication security between client/server applications that communicate with each other over the Internet. It enables privacy, integrity and protection for the data that’s transmitted between different nodes on the Internet. TLS is a successor to the secure socket layer (SSL) protocol.

Advertisements

Techopedia Explains Transport Layer Security

TLS primarily enables secure Web browsing, applications access, data transfer and most Internet-based communication. It prevents the transmitted/transported data from being eavesdropped or tampered. TLS is used to secure Web browsers, Web servers, VPNs, database servers and more. TLS protocol consists of two different layers of sub-protocols:

  • TLS Handshake Protocol: Enables the client and server to authenticate each other and select a encryption algorithm prior to sending the data
  • TLS Record Protocol: It works on top of the standard TCP protocol to ensure that the created connection is secure and reliable. It also provides data encapsulation and data encryption services.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…