Twishing

Why Trust Techopedia

What Does Twishing Mean?

Twishing is a form of phishing that is perpetrated through the social network Twitter. Phishing denotes an attempt to obtain personal information so as to steal another user’s identity. Twishing comes in the form of a brief Twitter message directing the user to a website that might spark their curiosity. Once the user logs on to the fraudulent site, the attacker can obtain personal information and use it to steal the user’s identity.

Advertisements

Techopedia Explains Twishing

The term Twishing is a combination of phishing and Twitter. Twishers send ou bait and hope to trick a few naive users.

Computer security experts warn never to reveal personal information such as passwords or other identifying data on an unfamiliar website and to remember that legitimate sites such as online shopping companies or financial institutions will never ask users to reveal their pass codes. In 2009, Twitter took a big Twishing hit in which 33 accounts were hacked.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…