Autofill

Why Trust Techopedia

What Does Autofill Mean?

Autofill is a function in some computer applications typically containing forms, most notably web browsers, which fills in the fields automatically according to the information that the user has previously used. This works on most common forms for fields such as names, addresses, telephone numbers and email addresses, which saves the user time compared to manually having to type the same information every time a different website asks for it.

Advertisements

Techopedia Explains Autofill

Autofill is a function commonly found in web browsers such as Chrome, Opera and Firefox, where the browser remembers the common information input by the user, and later uses it to automatically fill in the fields which require that same information, possibly on a different website.

Most websites, when asking for user information, often ask for the name on the topmost and first fields, so when the user types in their name, the browser remembers all the information associated with this specific information and then fills out the other fields with the associated information. Autofill should not be confused with the autocomplete function, since that only works for the current field in focus.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…