Bootleg

Why Trust Techopedia

What Does Bootleg Mean?

Bootleg is the unauthorized sale, duplication or distribution of any product. In computing, the term bootleg is synonymous with piracy, or the unauthorized copying or distribution of software for resale or personal duplication. In the music industry, bootleg specifically refers to the unauthorized recording, copying, trading and distribution of live music.

Advertisements

Techopedia Explains Bootleg

Bootleg software includes copied software that is installed on more than one computer – even if prohibited according to the software license. Bootlegging harms the software industry and organizations that knowingly or unknowingly purchase illegal software.

With the expansion of digital and cloud computing, bootleg software is a rampant issue across U.S. and worldwide. Cross-industry, bootlegging is punishable by substantial fines and jail time.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…