Single Point of Failure

Why Trust Techopedia

What Does Single Point of Failure Mean?

A single point of failure (SPOF) is a critical system component with the ability to cease system operations during failover. SPOFs are undesirable to systems requiring reliability and availability, such as software applications, networks or supply chains.

Advertisements

Techopedia Explains Single Point of Failure

In computing, SPOFs are identified and resolved through redundant and high-availability clusters. For example, upon machine failure, another machine immediately assumes lost functions and responsibilities. Similar redundancy designs are often employed at internal component levels. At system levels, multiple machines or systems provide required redundancy. Replication is used at the site level, where another site or location is prepared to take over in the event of sudden site access failure.

Highly reliable systems are designed without SPOFs. This means that failure of a component, system or site does not halt system or operational functions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…