Software Quality Assurance

Why Trust Techopedia

What Does Software Quality Assurance Mean?

Software quality assurance (SQA) is a process that ensures that developed software meets and complies with defined or standardized quality specifications. SQA is an ongoing process within the software development life cycle (SDLC) that routinely checks the developed software to ensure it meets desired quality measures.

Advertisements

Techopedia Explains Software Quality Assurance

SQA helps ensure the development of high-quality software. SQA practices are implemented in most types of software development, regardless of the underlying software development model being used. In a broader sense, SQA incorporates and implements software testing methodologies to test software. Rather than checking for quality after completion, SQA processes test for quality in each phase of development until the software is complete. With SQA, the software development process moves into the next phase only once the current/previous phase complies with the required quality standards.

SQA generally works on one or more industry standards that help in building software quality guidelines and implementation strategies. These standards include the ISO 9000 and capability maturity model integration (CMMI).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…