Configuration Management Database

Why Trust Techopedia

What Does Configuration Management Database Mean?

A configuration management database (CMDB) is a type of database that consists of information related to all information system components in an organization and the relationship between them.

Advertisements

It was initially conceived and used in Information Technology Infrastructure Library (ITIL) framework to identify and track the information system components in an IT infrastructure/environment.

Techopedia Explains Configuration Management Database

A CMDB contains the configuration items (CI) or information system components within an enterprise IT infrastructure. It helps identify the different components of an information system and their configuration and stores this data in the form of metadata.

The CI stored by a CMDB can be any IT component from hardware, software, network and/or IS policies and documentations. Typically, a CMDB automatically detects all components/CIs within an IT infrastructure/environment and keeps track of changes as they occur. CMDB provides data about these components in an organized way, making it easier for an organization to review and evaluate the data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…