Open Database Connectivity

Why Trust Techopedia

What Does Open Database Connectivity Mean?

Open Database Connectivity (ODBC) is an interface standard for accessing data and communicating with database systems, regardless of the operating system (OS), database system (DS) or programming language. This is accomplished by using ODBC drivers that serve as a bridge between applications and database systems.

Advertisements

Techopedia Explains Open Database Connectivity

In 1992, a group of manufacturers introduced the ODBC model as a communications solution for the large number of OSs, DSs and applications written in different programming languages. For example, an application written in C to access an Oracle database in UNIX had to be rewritten if the application changed to Windows, or if the database platform was moved to Sybase. These manufacturers recognized the need for an intermediate translation mechanism and created a set of protocols and application programming interfaces (APIs), which was the first ODBC model.

The ODBC model contains the following three major components:

  • Client (usually a programming application)
  • Database Server
  • ODBC Driver

The driver’s function, which is very similar to a human translator, is to bridge the gap between parties that would not otherwise understand each other.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…