Radio Over Internet Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Radio Over Internet Protocol Mean?

Radio over Internet Protocol (RoIP) is a technology for transmitting radio communication signals using the Internet Protocol (IP) standard. RoIP provides the same performance as well-enhanced radio communication but uses a digital IP network to enable communication and connection between two or more analog radio devices or radio networks.

Advertisements

Techopedia Explains Radio Over Internet Protocol

RoIP is similar to a VoIP network, but with radio communication features and abilities. RoIP works in a half-duplex mode where only one radio device can communicate at a time. The user must push the push-to-talk (P2T) each time before communicating. Besides standard radio communication features, RoIP enables the connection of two or more radio sites together using digital-to-analog converting receivers at both ends, which are directly connected to an Internet backbone. Moreover, RoIP also enables interoperability between different radio networks with different and non-compatible architecture.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…