Tabular Data Control

Why Trust Techopedia

What Does Tabular Data Control Mean?

Tabular Data Control (TDC) is a Microsoft ActiveX control that helps webmasters to store data and extract it in different ways. It simplifies the process of working with various types of relational database technologies.

Advertisements

Techopedia Explains Tabular Data Control

With Tabular Data Control, users can extract data from a database without server-side scripting – allowing them to display data in tables or controls in a form. Tabular data control represents one of a number of tools that have helped port database contents onto the web in the age of “Web 2.0” and expanded what webmasters have been able to do with big data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…