On-Line Transaction Processing

Why Trust Techopedia

What Does On-Line Transaction Processing Mean?

On-line transaction processing (OLTP) refers to computer systems that manage and facilitate transaction-oriented applications, usually involving data entry and retrieval. OLTP frequently uses client/server processing and brokering software involving several companies and/or an entire computer network, which may include several LANs or a WAN.

Advertisements

Techopedia Explains On-Line Transaction Processing

Web services and service-oriented architecture often have OLTP integrated into them. If an enterprise is dependent upon OLTP, a system stoppage or breakdown can severely impact operations and revenues. Thus, security and reliability become major concerns. Offline maintenance often must be planned and strategically scheduled to minimize negative impacts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…