Minicomputer

Why Trust Techopedia

What Does Minicomputer Mean?

A minicomputer is a type of computer that possesses most of the features and capabilities of a large computer but is smaller in physical size.

Advertisements

A minicomputer fills the space between the mainframe and microcomputer, and is smaller than the former but larger than the latter. Minicomputers are mainly used as small or mid-range servers operating business and scientific applications. However, the use of the term minicomputer has diminished and has merged with servers.

A minicomputer may also be called a mid-range computer.

Techopedia Explains Minicomputer

Minicomputers emerged in the mid-1960s and were first developed by IBM Corporation. They were primarily designed for business applications and services that require the performance and efficiency of mainframe computers. Minicomputers are generally used as mid-range servers, where they can operate mid-sized software applications and support numerous users simultaneously.

Minicomputers may contain one or more processors, support multiprocessing and tasking, and are generally resilient to high workloads. Although they are smaller than mainframe or supercomputers, minicomputers are more powerful than personal computers and workstations.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…