Solaris

Why Trust Techopedia

What Does Solaris Mean?

Solaris is a Unix enterprise OS. Solaris is known for its scalability. It can handle a large workload and still keep operating smoothly across databases, systems and applications. Solaris was developed by Sun Microsystems and has been owned by the Oracle Corporation since its take-over of Sun in early 2010.

Advertisements

This term is also known as Oracle Solaris.

Techopedia Explains Solaris

Solaris has advanced, unique security capabilities. It can anticipate computer problems through what is known as automated self-healing. This is especially helpful for computer programmers. Disaster recovery is an integral part of the Solaris OS, which enlists default file systems. Developers can use Solaris to test new software and efficiently consolidate application workloads, allowing other systems to be managed in conjunction with Solaris. One of the many features of Solaris includes the Solaris Service Manager, which allows users to adapt many applications for running under this software.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…