Transaction Processing

Why Trust Techopedia

What Does Transaction Processing Mean?

Transaction processing is the process of completing a task and/or user/program request either instantly or at runtime. It is the collection of different interrelated tasks and processes that must work in sync to finish an overall business process transaction.

Advertisements

Techopedia Explains Transaction Processing

Transaction processing relates to any real-time business transaction or process performed by a transaction processing system (TPS) or other business information system (BIS). The process occurs when a user requests completion or fulfillment of any process. Once a a TPS or related system receives a request, it coordinates with the respective system for authorization, data requests or any specific task essential to a complete transaction.

For example, when a cash withdrawal request is made at an ATM machine, the machine first authorizes the user credentials and balance inquiry/status from the back end banking systems. Once the information is received, the ATM machine processes the user request or overall transaction. Moreover, a TPS can accept, reject or halt a transaction based on environmental variables.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…