Transaction Processing Monitor

Why Trust Techopedia

What Does Transaction Processing Monitor Mean?

A transaction processing monitor (TPM) is a program that monitors transactions from one stage to the next, ensuring that each one completes successfully; if not, or if an error occurs, the TM Monitor takes the appropriate action. A transaction processing monitor’s main purpose/objective is to allow resource sharing and assure optimal use of the resources by applications.

Advertisements

This term is sometimes shortened to TP monitor.

Techopedia Explains Transaction Processing Monitor

A transation processing monitor is critical in multi-tier architectures. With processes running on different platforms, a given transaction may be forwarded to any one of several servers. Generally, the TP monitor handles all load balancing. After completing each transaction, the TPM can process another transaction without being influenced by the prior transaction. In other words the TPM model essentially is stateless

In general, a TPM provides the following functionality:

 • Coordinating resources
 • Balancing loads
 • Creating new processes as/when needed
 • Providing secure access to services
 • Routing services
 • Wrapping data messages into messages
 • Unwrapping messages into data packets/structures
 • Monitoring operations/transactions
 • Managing queues
 • Handling errors through such actions as process restarting
 • Hiding interprocess communications details from programmers

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…