Current

Why Trust Techopedia

What Does Current Mean?

Current is the flow of electrical charge carriers like electrons. Current flows from negative to positive points. The SI unit for measuring electric current is the ampere (A). One ampere of current is defined as one coulomb of electrical charge moving past a unique point in a second. Electric current is widely used in household and industrial appliances.

Advertisements

Techopedia Explains Current

There are two types of electric current, namely alternating and direct current. In alternating current, the flow of current reverses its direction periodically. Alternating current in a circuit is represented by the sine wave. Direct current, unlike alternating current, flows in the same direction continuously. An example of direct current would be the current provided by a battery. In order to calculate the current flow through a conductor, Ohm’s law is used. According to Ohm’s law, the current through a conductor between two given points is also directly proportional to the potential difference between the points. The constant used in the proportionality is called resistance and the mathematical equation is I =V/R.

Electric current produces heating and magnetic effects. When current passes through a conductor, there is some heat generation due to ohmic loss in the conductor. This property is put to use for creating light in incandescent light bulbs. The stronger the current, the higher would be intensity of the magnetic field. Electric current is measured with the help of an ammeter.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…