Systems Analyst

Why Trust Techopedia

What Does Systems Analyst Mean?

A systems analyst is an IT professional who works on a high level in an organization to ensure that systems, infrastructures and computer systems are functioning as effectively and efficiently as possible. System analysts carry the responsibilities of researching problems, finding solutions, recommending courses of actions and coordinating with stakeholders in order to meet specified requirements. They study the current system, procedures and business processes of a company and create action plans based on the requirements set.

Advertisements

Systems analysts need to be familiar with different operating systems, hardware configurations, programming languages, and software and hardware platforms. They can be involved starting from the analysis phase of the project until the post deployment assessment review.

Techopedia Explains Systems Analyst

Systems analysts transform user requests or requirements into technical design specifications and act as a liaison between clients/IT professionals and technology vendors. The main responsibility of systems analysts in the IT industry is to figure out how to solve a problem by linking different computers or systems and to specify what platform, protocols, software, hardware and communications medium can be used to solve that problem.

The job’s responsibilities may be summarized as follows:

  • Communicate with customers and stakeholders to learn and document requirements in order to create a technical specification
  • Interact and coordinate with developers and implementers
  • Help perform system testing
  • Deploy the system
  • Help with technical documentation like manuals
  • Deliberate over post-project assessment
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…